Şekerpancarı ve Sarımsak Tarımı Yapılan Toprakların Karbon Stokları ile Bazı Fizikokimyasal Özellikleri: Kırklareli- Babaeski ve Balıkesir- Altıeylül Örnek Çalışmaları


PARLAK M., EVEREST T., ÇIKILI Y.

ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI, vol.8, no.2, pp.397-408, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmenin yollarından birisi de toprakların karbon stoklarını artırmaktır. Bu araştırmanın amacı şekerpancarı (Beta vulgaris L.) ve sarımsak (Allium sativum L.)  tarlalarındaki toprakların organik karbon stokları ile bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemektir. Toprak örnekleri 0-20 cm derinlikten alınmış ve tekstür, hacim ağırlığı, pH, elektriksel iletkenlik, kireç, toplam N, alınabilir P, K, Fe, Cu, Mn, Zn gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Şekerpancarı topraklarında organik karbon stokları 33.57 ton/ha ve sarımsak topraklarında ise bu değer 30.70 ton/ha olarak saptanmıştır. Şekerpancarı ve sarımsak topraklarının genellikle tınlı bünyeli (kumlu killi tın ve killi tın), nötr ve hafif alkali pH’da ve tuzsuz oldukları belirlenmiştir. Şekerpancarı topraklarının %44.5’i az kireçli ve %22.2’si kireçli sınıfında iken, sarımsak topraklarının %11.1’inin kireçli sınıfında oldukları saptanmıştır. Organik madde içerikleri bakımından şekerpancarı topraklarının %66.7’sinin ve sarımsak topraklarının ise %33.3’ünün az sınıfında oldukları belirlenmiştir. Şekerpancarı topraklarının %55.6’sının toplam N içeriği, %44.4’ünün alınabilir P içeriği, %11.1’i alınabilir Cu içeriği, %70.3’ünün alınabilir Zn içeriği bakımından ve sarımsak topraklarının ise %16.7’sinin toplam N içeriği, %22.3’ünün alınabilir P içeriği, %61.1’inin alınabilir Zn içeriği bakımından yetersiz sınıfında oldukları saptanmıştır. Hem organik karbon stoklarını hem de yetersiz seviyedeki besin maddesi miktarlarını artırmak için ahır gübresiyle birlikte gübre uygulamaları yapılmalıdır.