Tıp Fakültesi Öğrencileri'nin Pandemi Döneminde Akademisyenlerin Online/Uzaktan Eğitim Performansı ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Yarar S., Uysal İ.

XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi , Samsun, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.206-207

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.206-207
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

COVİD-19 pandemi döneminde acil olarak geçiş yapılan uzaktan eğitim süreci, mevcut bir planı, hazırlığı ya da tecrübesi bulunmayan çok sayıdaki eğitici ve öğrenci için çözülmesi gereken problemleriyle karşımıza çıkan bir dönem oldu. Zorunlu olarak online eğitim teknolojilerinin kullanılması, öğrenci ve eğitimciler için zorlu bir süreç ortaya çıkardı. Eğitimin tüm paydaşlarının paradigmaları sorgulanır oldu. Bahsi geçen yönleri ile COVİD-19 pandemi sürecinde eğitimin dikkatle analiz edilmesi gereklidir. COVİD-19 döneminde öğrenci olan bireylerin neredeyse tamamı 2000’li yıllarda dünyaya gelmiş bireylerdir ve doğdukları anda bilgisayar, internet, mobil cihazlar kullanımda olması nedeniyle bu bireyler dijital yerli olarak adlandırılmaktadır. Öğrencilere eğitim yoldaşı olmaya çalışan öğretim üyeleri ise dijital göçmen olarak tanımlanmaktadır. Dijital yerli öğrenciler kendilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenleyen eğiticileri COVİD-19 sürecinde birer eğitim teknoloji kullananı olarak nasıl görmektedir? Bu soru araştırmanın temel motivasyonunu oluşturmuştur. Bu araştırma tıp fakültesi klinik öncesi dönem öğrencilerinin acil uzaktan eğitim sürecinde akademisyenlerin online/uzaktan eğitim performansı ve teknoloji hâkimiyeti ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesini amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Oluşturulan soru havuzundaki maddeler uzman görüşüne sunulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda 22 maddeden oluşan anket formunun son hali belirlenmiştir. Amaçlı örneklem doğrultusunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp fakültesi klinik öncesi dönem öğrencileri ile yapılan çalışmada araştırmaya katılımda gönüllü olan 168 klinik öncesi dönem öğrencisinden (Dönem I: 96, Dönem II: 56 ve Dönem III: 16) online olarak veri toplanmıştır. Kesitsel tasarımla tasarlanmış bu araştırmada verilerin analizi tanımlayıcı istatistiksel analizler ve karşılaştırma analizleri ile anlamlandırılmıştır. Katılımcıların %66,9’u tıp fakültesini tercih nedenlerini “hayalimdeki meslek” olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin sadece %29’u pandemi dönemi öncesinde online bir eğitime katıldıklarını belirtirken, öğrencilerin %33,3’ü pandemi dönemi başında online eğitim ile ilgili bir oryantasyon eğitimine katılmışlardır. Online eğitimler başlamadan önce online eğitim araçları ile ilgili ön bilgilendirme/eğitim alan öğrenciler, öğretim üyelerinin online eğitim performanslarına daha yüksek puan vermişlerdir. Öğrenciler günde 1-12 saat arasında olmak üzere günlerinin ortalama 5,9 saatini bilgisayar ya da akıllı telefon başında geçirdiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin günlük teknolojik cihaz kullanma süresi arttıkça öğretim üyelerine dair e-öğretim performans algıları daha düşük olmuştur. 5’li likert tipte yapılandırılan ankette “Kesinlikle Katılmıyorum” cevabına 1 ve “Kesinlikle Katılıyorum” cevabına 5 puan verilmiştir. Bu şekilde verilen cevaplara göre yapılan puanlamada, ortalama puanın en yüksek olduğu maddeler “Online eğitim sürecinde ve online ders esnasında öğretim elemanları sorularıma etkili bir şekilde dönüt verdi” ve “Öğretim elemanları dersin konularına uygun materyal (görsel içerik, video, maket, ders notu, örnek metinler vb.) kullandı” maddeleri olmuştur. En düşük puan verilen maddeler ise “Online dersler yüz yüze dersler kadar iyiydi”, “Öğretim elemanları online ders ile ilgili bütün teknolojik ve teknik terimlere hakimdi” ve “Öğretim elemanları online eğitim oturumlarını zamanında ve sorunsuz bir şekilde başlattı” maddeleri olmuştur. İletişimde teknik ve teknolojik problemler, eğitimci ve öğrenci arasındaki iletişim kopuklukları ve fırsat eşitsizliği gibi birçok etken online eğitim başarısını olumsuz etkileyebilecek unsurlardır. Bu dönemden elde edilen tecrübe ile öğrenen özellikleri dikkate alınarak eğitim materyallerinin yapılandırılması, öğrenen merkezli bir online eğitim tasarımının yapılması oldukça önemlidir.