Kültürel Okuryazar mıyım? Bir Ölçek Geliştirme Çalışması


Kılıçoğlu Kıvrak A., ÖZDEN M., ERBAŞ Y. H.

KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.19, pp.23-40, 2023 (Peer-Reviewed Journal)