Müzekart Uygulamasının Türkiye'deki Müze Ziyaretlerine Ait İstatistikler Açısından Önemi ve Çanakkale Müzeleri


Creative Commons License

MERCAN Ş. O., KORKMAZ M.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.177-195, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

The tourism sector is affected directly or indirectly by the presence of museums. As a center of attraction, the museums play an important role to attract people to the destination. The visits of museums in the tourism sector are affected by a wide range of factor and the most important factor is the using of museum card. Since 2008 when museum cards started being used, according to statistics, museum visits have been affected positively. The purpose of this study is to reveal importance of using museum card. For this purpose, the statistics of visits to museum and using of museum card is given in this study. According to this study, it has been seen that visits with museum card increased by 49% in the years of 2011-2012.

Key Words: Museum, museums of Çanakkale, museum card.

Özet

Turizm sektörü müzelerin varlığından doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Kente yönelik olan turizm talebi kentin sahip olduğu müze ve ören yeri zenginliklerinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bir başka deyişle, müzeler bölgenin bir turistik çekim merkezi olarak talep toplamasında etkin bir role sahiptir. Müzelere yönelik olan turizm talebini etkileyen faktörlerin başında ise müzekart uygulaması gelmektedir. Müzekartların, uygulamaya konulduğu tarih olan 2008 yılından itibaren müze ziyaretlerine ve bunlarla ilgili istatistiklere olumlu etkileri olmuştur. Bu çalışmanın amacı Çanakkale ilindeki müzeler, müze ziyaretleri ve müzekart kullanımının önemini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada müze ziyaretlerine ve müzekart kullanımına yönelik istatistiklere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müze, Çanakkale müzeleri, müzeler ve turizm, müzekart.