Hemodiyaliz Hastasında Nadir Bir Kronik Otitis Media Etkeni: Achromobacter xylosoxidans


ALKAN S., AKÇA A., YÜKSEL C., VURUCU S., ÖNDER T., GÜÇLÜ KAYTA S. B., ...More

XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik ) Kongresi, online, Turkey, 26 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: online
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes