Adenomatoid tümörlü hasta olgu sunumu


DEMİRBAŞ A., DOLUOĞLU Ö. G. , KABAR M., KARAKAN T., KARAGÖZ M. A. , DEMİR D. Ö. , ...More

Altıncı Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu, Azerbaijan, 29 January - 01 February 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Azerbaijan