Marifetullah Hakkında Nazarda Bulunmak Vaciptir [Adudüddin Îcî’xxnin Akâid’xxine Yazılan Şerhten (el-Celâl)


KOCA M. A.

in: Din Felsefesi Açısından Eş’arî Gelen Ek-i Klasik ve Çadaş Metinler Seçkisi, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.206-210, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: İz Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.206-210
  • Editors: Recep Alpyağıl, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes