Moğol Baskısı Sebebiyle Batıya Göç Eden Bir Şâfi’î Fakîhi Ebû Abdillâh Muhammed b. Mahmûd b. Muhammed el- Isfahânî (H.616-688/1219-1289)


AKYÜREK Y.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.10, pp.125-141, 2017 (Peer-Reviewed Journal)