Food Safety, Control-Monitoring Systems and Cold Chain Applications in the Storage of Eggs and Products


Creative Commons License

Yüceer M.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Dergisi, no.62, pp.32-34, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.32-34
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The preservation of the egg, which is a basic nutrient, is of great importance in terms of reducing food losses. According to the data of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), it is stated that 30-40% of the total food/agricultural production in the world is wasted before reaching the market. Microbiological deterioration of eggs and egg products causes high economic losses. In addition, the development of Salmonella in contaminated eggs depending on the storage temperature and storage time in wholesale and retail is considered as an important food safety problem. The increase in the storage temperature in the preservation of the egg causes the rapid loss of the technological properties as well as the freshness of the egg. Preventing the deterioration of eggs and their products is important in responding to consumers' demands for natural, safe, nutritious and delicious food.


  In this study, evaluations were made on cold chain applications and importance in egg and egg products.

Temel bir besin olan yumurtanın muhafazası gıda kayıplarının azaltılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre dünyadaki toplam gıda/tarımsal üretiminin %30-40'ının pazara ulaşmadan önce ziyan olduğu ifade edilmektedir. Yumurta ve yumurta ürünlerinin mikrobiyolojik açıdan bozulması yüksek ekonomik kayıplara olmaktadır. Ayrıca toptan ve perakendede muhafaza sıcaklığına ve depolama süresine bağlı olarak kontamine yumurtalarda Salmonella’nın gelişmesi önemli bir gıda güvenliği sorunu olarak değerlendirilmektedir. Yumurtanın muhafazasında depolama sıcaklığındaki artış yumurta tazeliğinin yanı sıra teknolojik özelliklerinin de hızla kaybolmasına yol açmaktadır. Yumurta ve ürünlerinin bozulmasını önlemek, tüketicilerin doğal, güvenli, besleyici ve lezzetli gıdaya yönelik taleplerine yanıt verme açısından önem arz etmektedir.


 Bu çalışma ile yumurta ve yumurta ürünlerinde soğuk zincir uygulamaları ve önemi üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.