ONE HEALTH


Creative Commons License

Çakıcı N.

in: SAĞLIK & BİLİM 2024 GÜNCEL TIP -I, Şeyho Cem YÜCETAŞ, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.307-320, 2024

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Efe Akademi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.307-320
  • Editors: Şeyho Cem YÜCETAŞ, Editor
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Tek Sağlık, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve bunların ortak çevreleri

arasındaki bağlantıyı tanıyan en iyi sağlık sonuçlarına ulaşma hedefiyle yerel,

bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde çalışan, işbirlikçi, çok sektörlü ve

disiplinler arası bir yaklaşımdır (CDC, 2023).

Herhangi bir konuya Tek Sağlık perspektifinden yaklaşmak, insanlar,

evcil hayvanlar, yaban hayatı, bitkiler ve çevremiz arasındaki etkileşimlere

bakmayı gerektirir. Antimikrobiyal direnç için buna insan, hayvan ve çevre

sektörlerinde antimikrobiyal kullanımı (ve kötüye kullanımı) dahildir. Daha

da önemlisi, dirençli bakterilerin yayılması ve direnç belirleyicilerinin bu

sektörler içinde ve arasında ve küresel olarak ele alınması gerekmektedir

Collignon ve McEwen, 2019).

Tek Sağlık, daha iyi toplum sağlığı ve refahına ulaşmak için insanlar,

hayvanlar ve çevre arasındaki ayrılmaz bağın bilincindedir. Tek Sağlık, insan

ve hayvan sağlığının, yaşadıkları ekosistemle birlikte birbirine bağlılığını

dikkate alan disiplinler arası ve bütünsel bir kavramdır. Uluslararası Para

Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve G8 gibi önde

gelen düzenleyici otoriteler, antibiyotik direncini 21. yüzyılın önemli bir

küresel sağlık tehdidi olarak ilan ettmiştir (Hernando ve ark., 2019).