Sosyal Medya İlgi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması


ÇELİK ERCOŞKUN N., OZAN C., KINCAL R. Y.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26 - 28 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No