Değişik hematolojik parametrelerin hiperemezis gravidarumdaki subklinik inflamasyonu değerlendirmedeki rolleri


BEYAZİT F., ÖZTÜRK F. H., PEK İ. E.

14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes