Kompleks Etken Madde Oranına Bağlı Olarak ZnFe2O4 Filmlerin İncelenmesi


ÖZÜTOK F., YAKAR E.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.200-211, 2018 (Peer-Reviewed Journal)