Bazı Üzüm Vitis vinifera L Çeşitlerinin Asma Anaçları ile Aşı Tutma Durumu ve Fidan Kalitesine Etkileri Üzerine Araştırmalar


Creative Commons License

Çoban H., Kara S.

ANADOLU, (Ege Tarımsal araştırma Enstitüsü Dergisi), vol.13, no.1, pp.176-187, 2003 (Scopus)