Dosetaksel octreotid kombinasyonunun prostat kanseri hücre hatlarında apoptotik proteinler üzerindeki etkilerinin araştırılması


VAROL U., KARACA Ş. B., GÖRÜMLÜ G., DEĞİRMENCİ M., TUNALI D., ÇIRAK Y., ...More

6. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Turkey, 24 - 28 September 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No