İlköğretim II. Kademe Çocuklarının Cinsiyete ve Sosyo Ekonomik Düzeye Göre Fiziksel Aktivite Düzeyleri


BAYDEMİR B. , ÖZER M. K. , YURDAKUL H. Ö.

12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12 - 14 Aralık 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri