Genotoxic Effects of Karamenderes River (Canakkale/Turkey) Water Samples on Vicia fabaL. Plant


Creative Commons License

Bayrak M. C., Akı C.

International Journal of Scientific and Technological Research , vol.7, no.4, pp.30-38, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this research the effects of Karamenderes River’s water samples which collected from six different locations have been used for determining the genotoxic potential by the meaning of mitotic index analysis in Vicia faba L. In this research root tip test were used for mitotic index measuring. For comparing the effects of six different locations of Karamenderes River’s water samples. Water samples have been applied on four weeks old V. fabaplantlets. After 24 and 48 hours exposure time root tip test were realized. All experiments were carried out under controlled conditions in the plant growth chamber. According to our research results, itseems that water samples which collected from six different locations have been effected mitotic index differently. When we compare with control group, decreasing in mitotic index in V. fabahave been shown especially in station five and six after 48 hours exposure time. After 24 hours of application decreasing has been observed as 43,99% and 50,30% respectively when compared with the control group. After 48 hours of application decreasing has been observed as 47,11% and 51,07% respectively when compared with the control group. According to our research results, it was found that mitosis isaffected at different levels inV. faba plantlets depending on the water quality and application time in the six stations of Karamenderes River

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi projesi araştırması kapsamında, Vicia faba L bitkilerinde mitotik indeks araştırması için altı farklı lokasyondan toplanan Karamenderes Nehri su örneklerinin genotoksik potansiyelinin belirlenmiştir. Mitotik indeks (MI) ölçümü için kök ucu hücreleri testi kullanılmıştır. Karamenderes Nehri'nin su örneklerinin altı farklı lokasyonunun etkilerini karşılaştırmak için dört haftalık V. faba fideleri Çay'dan alınan  su örnekleri ile gün aşırı iki defa sulanmıştır. Sulama işleminden 24 ve 48 saat sonra kök uçları fiksatif içerisine alınarak sonrasında kök ucu hücreleri testi gerçekleştirilmiştir. Bitki yetiştirme denemeleri ve uygulamalar esnasında tüm deneyler, bitki büyüme odasında kontrollü koşullar altında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Karamenderes Nehri'nin altı farklı lokasyonundan alınan su örneklerinin mitotik indeksi farklı düzeylerde etkilediği belirlenmiştir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, 48 saat maruziyet sonrasında özellikle beşinci ve altıncı istasyonlarda mitotik indekste azalma olduğu gösterilmiştir. 24 saat uygulamadan sonra kontrol grubu ile karşılaştırıldığında sırasıyla %43,99 ve %50,30 oranında azalma gözlenmiştir. 48 saatlik uygulamadan sonra kontrol grubuna göre sırasıyla %47,11 ve %51,07 oranında azalma gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarımıza göre Karamenderes Nehri'nin altı istasyonunda alınan su örneklerinin su kalitesi ve uygulama süresine bağlı olarak mitozun farklı düzeylerde etkilendiği tespit edilmiştir.