Hizmet Kalitesi El Kitabı: Ölçekler ve Modeller Üzerine Çalışmalar


Aksu M. (Editor) , Diker O. (Editor) , Temeloğlu E. (Editor), Güdü Demirbulat Ö. (Editor)

Detay Yayıncılık, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara