Akciğer Kanserli Hastalarda Siklin D1 Gen Polimorfizminin Sağ Kalım Üzerine Etkilerinin Araştırılması


ÖZEN A., ÇAKINA S., GÜLYAŞAR T., SAYNAK M., SİPAHİ T., KOÇAK Z.

9. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 21 - 25 April 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No