Primer Üreter Karsinomu: Olgu Sunumu


Verim L., AKBAŞ A.

OKMEYDANİ TİP DERGİSİ, cilt.30, sa.2, ss.108-111, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Cilt numarası: 30 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: OKMEYDANİ TİP DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.108-111

Özet

Üst Üriner Sistem Ürotelyal Hücre Tümörleri (ÜÜS-ÜHT), Alt Üriner Sistem Ürotelyal Hücre Tümörleri (AÜS-ÜHT)’ne göre ender görülen urlardır. Primer Üreter Tümörleri (PÜT) ise daha da ender görülen ürotelyal urlardır. AÜÜ-ÜHT’leri (özellikle mesane tümörleri) dünyada 4’üncü sıklıkta görülen kanserlerdir. PÜT ise çok ender olup ÜÜS-EHT’lerin yaklaşık % 1’i kadardır. PÜT tanısı genellikle nonfonksiyone böbrek etyopatogenezinin araştırılmasında insidental olarak konulmaktadır. Bu yazıda, primer tümörün olağandışı yerleşim yeri, büyük bir tümör olmasına rağmen invazyon yapmamış olması ve göreceli olarak genç yaşta görülmesi nedenleriyle ender ve ilginç olan bir olgu sunulmaktadır.

Upper Urinary Tract Urothelial Cell Carcinomas (UUT-UCT’s) are relatively rare compared to Lower Urinary Tract (bladder) Ephitelial Cell Tumors. Primary Ureteral Tumors (PUT) are more uncommon malignancies than the other urothelial tumors (1 %). Bladder tumors are the fourth common cancer in the world. PUT are extremely rare tumors, being 1 % of UUT-UCT’s. PUT is diagnosed incidentally while ethiopathogenesis of nonfunctioning kidney is being searched. We present this case, because it is rare and interesting with its unusual location, not showing any metastasis although it is a big tumor and relativey young age of presentation.