Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği


Creative Commons License

Gezen A., Kalmış H.

International Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.35, pp.2563-2576, 2019 (Peer-Reviewed Journal)