Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Değiminin Uzaktan Algılama, Markov İşlemi ve Alan Görünüm Analizleri Yardımıyla Belirlenmesi: Çanakkale Örneği


Genç L., Kızıl Ü., Arıcı İ., İnalpulat M.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.28, no.1, pp.10-18, 2013 (Peer-Reviewed Journal)