Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Değiminin Uzaktan Algılama, Markov İşlemi ve Alan Görünüm Analizleri Yardımıyla Belirlenmesi: Çanakkale Örneği


GENÇ L., KIZIL Ü., ARICI İ., İNALPULAT M.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.28, no.1, pp.10-18, 2013 (SCI-Expanded)