SOSYAL POLİTİKA BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLERİN ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖRNEĞİNDE ANALİZİ


DÖNMEZ KARA C. Ö.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.1, pp.249-275, 2020 (Peer-Reviewed Journal)