Atık su ile Hazırlanmış besiyerinde Escherichia Coli E coli türü bakterilerin üremelerinin gözlenmesi


BOZASLAN B. S., ÇAKAN H., ATEŞ P. S., ALTURFAN A. A., ÖZ V., CENGİZ S.

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No