Atık su ile Hazırlanmış besiyerinde Escherichia Coli E coli türü bakterilerin üremelerinin gözlenmesi


BOZASLAN B. S. , ÇAKAN H., ATEŞ P. S. , ALTURFAN A. A. , ÖZ V., CENGİZ S.

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes