AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL POLİTİKASI; TARİHSEL GELİŞİM, TEMEL DİNAMİKLER VE GELECEĞE DAİR ÖNGÖRÜLER


Creative Commons License

Karaaslan İ.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.41, pp.111-134, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanan sosyal politikalar dünyanın diğer bölgelerinde uygulanan sosyal politikalardan daha ileri düzeydedir. Ancak son yirmi yılda bütün dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Doğal olarak AB ve Birliği oluşturan ülkeler de bu değişimden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Yaşanan değişimlerin etkisinin ne olacağı konusunda oldukça farklı söylem ve fikirler vardır. Bu durum, AB’nin mevcut sosyal politikasının ve yeni dinamiklerinin ister istemez tartışmaya açılmasına neden olmaktadır. Başlangıçta ekonomik boyutu ön plana çıkan, daha sonra siyasal bir birleşme yaşayan Birlik, bugün ise teknolojik gelişmelere, sosyal değişime uyum sağlayacak ortak bir sosyal politika, yeni bir Avrupa Sosyal Modeli arayışındadır. Tüm dünyada olduğu gibi AB’de de güncel olarak tartışılan sosyal politika ile ilgili temel konular; fırsat eşitliği, istihdam, sosyal koruma ve ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeniden şekillenen çalışma hayatıdır. Bu çalışmanın amacı, kuruluşundan itibaren AB’nin sosyal politikasının kronolojik olarak irdelenmesi, dünyada yaşanan sosyo-ekonomik ve teknolojik değişikliklerin etkileri doğrultusunda Birlik bünyesinde son zamanlarda yapılan zirve ve belgelerin incelenmesi ve bu çerçevede geleceğin AB sosyal politikasının nasıl şekilleneceğine dair durumun analiz edilmesidir.

Günümüzde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanan sosyal politikalar dünyanın diğer bölgelerinde uygulanan sosyal politikalardan daha ileri düzeydedir. Ancak son yirmi yılda bütün dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Doğal olarak AB ve Birliği oluşturan ülkeler de bu değişimden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Yaşanan değişimlerin etkisinin ne olacağı konusunda oldukça farklı söylem ve fikirler vardır. Bu durum, AB’nin mevcut sosyal politikasının ve yeni dinamiklerinin ister istemez tartışmaya açılmasına neden olmaktadır. Başlangıçta ekonomik boyutu ön plana çıkan, daha sonra siyasal bir birleşme yaşayan Birlik, bugün ise teknolojik gelişmelere, sosyal değişime uyum sağlayacak ortak bir sosyal politika, yeni bir Avrupa Sosyal Modeli arayışındadır. Tüm dünyada olduğu gibi AB’de de güncel olarak tartışılan sosyal politika ile ilgili temel konular; fırsat eşitliği, istihdam, sosyal koruma ve ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeniden şekillenen çalışma hayatıdır. Bu çalışmanın amacı, kuruluşundan itibaren AB’nin sosyal politikasının kronolojik olarak irdelenmesi, dünyada yaşanan sosyo-ekonomik ve teknolojik değişikliklerin etkileri doğrultusunda Birlik bünyesinde son zamanlarda yapılan zirve ve belgelerin incelenmesi ve bu çerçevede geleceğin AB sosyal politikasının nasıl şekilleneceğine dair durumun analiz edilmesidir.