Cellulitis and Septic Arthritis Due to Corynebacterium spp After Mice Bite


Creative Commons License

Alkan Çeviker S., Yıldırım D., Yılmaz M.

Osmangazi Journal of Medicine , vol.41, no.3, pp.284-288, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 41 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Osmangazi Journal of Medicine
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.284-288
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Özet: Isırık yaralanmaları günlük pratiğimizde oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Literatürde hayvan tarafından ısırılma vakalarının; % 60-90’ının köpek, % 5-20’sinin kedi ve % 2-3’nün de fare gibi kemirgenler ve diğer kalan kısmının diğer hayvanlar tarafından oluşturulduğu bildirilmektedir. Fare ve sıçan ısırıkları ile insanlara Staphylococcus spp.,Corynebacterium spp., Pasteurella multocida, Leptospira spp.ve Fusabacterium spp. bulaşı olduğu bildirilmiştir. Olgumuz ulaşılabilen literatür incelenmesinde bir tane benzer olgunun olması ve ülkemizden benzer olgu bildiriminin olmaması nedeniyle sunulmuştur. Bu yazıda sunulan olgu, 32 yaşında bilinen kronik hastalığı olmayan erkektir. Olgumuzda fare ısırığı sonrası Corynebacterium spp.’nin etken olduğu sağ el 3. parmakta selülit ve sağ el 3. parmakta metakarpofalangeal eklemde septik artrit gelişmiştir. Olgumuz 2 hafta intravenöz klindamisin ve 2 hafta oral trimetoprim/sulfametoksazol tedavisi almış ve sekelsiz iyileşmiştir. Anahtar Kelime: fare ısırığı, selülit, septikartrit, Corynebacterium