Çanakkale Kepez Meydanı Öneri Peyzaj Tasarımı


Creative Commons License

ERDURAN NEMUTLU F., ALTINTAŞ M., AKPINAR B., USTA R. T.

ÇOMÜ Zir. Fak. Derg. (COMU J. Agric. Fac.), vol.9, no.2, pp.419-432, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Meydan, kentsel odak noktası ve sosyal hayatın yoğun olduğu önemli kamusal açık alandır. Tarih boyunca kent hafızasındaki birçok olay, meydanın fiziki mekânında gerçekleşir. Bu nedenle peyzaj tasarımında kullanıcıların dinlenme, toplanma, buluşma ve sosyal aktiviteleri dikkate alınırken estetik anlayışa da yer yerilmelidir. Hızlı kentleşen bir belde konumunda olan Kepezin mevcut meydanı peyzaj tasarımı açısından yetersiz bulunarak günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlanması gerekli görülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Kepez beldesinin merkezinde, ana yol bağlantılarında, iş merkezlerinin odağında, halkın çok yoğun kullandığı meydanın, modern görünümlü ve bitkisel tasarım açısından hem işlevsel hem estetik görünüme sahip olmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla çalışmada, alan görsel, mekânsal ve swot analizleri ile irdelenmiş, yerinde kullanıcıları ile gözlemlenmiş, bitkisel materyalinin durumu incelenmiştir. Çalışma sonucunda alanda meydan tasarım ilkeleri dikkate alınarak peyzaj tasarımı önerisi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Meydan tasarımı, Peyzaj tasarımı, Bitkisel tasarım