Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Başarısızlığını Belirleyen Faktörler


Creative Commons License

Gönlügür U., Mirici A., Gönlügür T.

SOLUNUM HASTALIKLARI, vol.24, no.1, pp.39-46, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: SOLUNUM HASTALIKLARI
  • Page Numbers: pp.39-46
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

It is important to identify the patients who will benefit from NIMV (noninvasive mechanical ventilation) treatment. Continuation of NIMV in patients with treatment failure will delay invasive ventilation and increase the mortality rate. The aim of this study was to reveal the predictors of NIMV failure. A computerized search of the literature was performed to identify the relevant articles dealing with and using the medical subject headings and terms “noninvasive mechanical ventilation failure” in PubMed and “Web of science” databases between 1985 and 2012. Each paper was inspected and the reference lists of the selected articles were also screened systematically for additional studies of interest. The rate of failure of NIMV in patients with acute respiratory failure ranges from 20% to 50 percent. Baseline pH is probably the best predictor in hypercapnic respiratory failure for NIMV success. On the other hand, it seems that low PaO2/FiO2 at the first hour is the most important in hypoxemic respiratory failure for NIMV failure. If baseline pH is lower than 7.30, NIMV will probably be unsuccessful in patients with hypercapnic respiratory failure.

Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) tedavisinden fayda görecek hastaları belirlemek önemlidir. Tedavinin başarısız olacağı hastalarda NIMV’ye devam etmek invaziv ventilasyonu geciktirerek mortalite oranını artırabilmektedir. Bu yazının amacı NIMV başarısızlığını belirleyen faktörlerin incelenmesidir. PubMed ve “Web of Science” veri tabanlarında “noninvaziv mekanik ventilasyon başarısızlığı”

anahtar kelimesi girilerek bilgisayarla 1985-2012 yılları arasındaki ilgili literatür araştırıldı. Her bir makale incelendi ve kaynaklar kısmındaki referanslar sistematik bir şekilde gözden geçirildi. Akut solunum yetmezlikli olgularda NIMV’nin başarısızlık oranı %20 ile %50 arasında değişmektedir. Bazal pH, hiperkapnik solunum yetmezliğinde NIMV başarısını göstermede muhtemelen en iyi belirteçtir. Diğer yandan birinci saatteki düşük PaO2/FiO2 hipoksemik solunum yetmezliğinde NIMV başarısızlığını gösteren en önemli parametre gibi görünmektedir. Hiperkapnik solunum yetmezlikli olgularda bazal pH 7.30’un altındaysa NIMV muhtemelen başarısız olacaktır.