Lavandin Uçucu Yağının Mısır (Zea mays L.) Çimlenme ve Fide Gelişimine Etkileri


BİNBİR U., TÜRKMEN C., ÇIKILI Y., COŞKUN Y., TAŞ İ.

ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI, vol.9, no.1, pp.89-95, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33202/comuagri.879320
  • Journal Name: ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Veterinary Science Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.89-95
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, investigated the effects of lavandin (Lavandula x intermedia) plant essential oil, which is known to have allelopathic effects on some plants, on the seed germination and the seedling development of corn. Trials were carried out in Petri dishes under laboratory conditions. As a result of the analysis of variance, it was determined that lavender essential oil had a significant effect (P<0.05) on all properties investigated except of seedling length and root length. The seedling dry weight has started to be affect from the essential oil dose of 2 µL. The seedling fresh weight has started to be affect from the level of 4 µL. The negative effect of essential oil for the germination rate reduction and relative humidity of the seedling started at 6 µL, while there is not affect for root length and seedling length. With the increase of essential oil dose the level of negative impact also increased. As a result, lavandin essential oil was determined negatively affect the germination and seedling development of corn seeds. Keywords: Corn, Lavandin, Essential oil, Allelopathic effect

Bu çalışma bazı bitkiler üzerine allelopatik etkileri olduğu bilinen lavandin (Lavandula x intermedia) bitkisi uçucu yağının mısır tohumlarının çimlenmesi ve fide gelişim özelliklerine (çimlenme oranında azalma, fide yaş ve kuru ağırlığı, fide nispi nemi, kök ve fide uzunluğu) etkilerini araştırmak amacıyla laboratuvar koşullarında Petri kaplarında yürütülmüştür. Yapılan varyans analizleri sonucunda, lavandin uçucu yağının fide uzunluğu ve kök uzunluğu dışında incelenen tüm özellikler üzerine önemli etkiye (P<0.05) sahip olduğu tespit edilmiştir. Fide kuru ağırlığı uçucu yağ dozunun 2 µL seviyesinden itibaren etkilenmeye başlamıştır. Fide yaş ağırlığı ise 4 µL seviyesinden itibaren etkilenmeye başlamıştır. Çimlenme oranında azalma ve fide nispi nemi için uçucu yağın olumsuz etkisi 6 µL seviyesinde başlarken, kök uzunluğu ile fide uzunluğu için bu önemli etki gerçekleşmemiştir. Uçucu yağ dozu artışına paralel olarak olumsuz etkinin seviyesi artmıştır. Sonuç olarak, lavandin bitkisi uçucu yağının mısır tohumlarının çimlenmesini ve fide gelişimini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Mısır, Lavandin, Uçucu yağ, Allelopatik etki