CAM TORNA YÖNTEMİ


Creative Commons License

ARDA E.

Asos Journal The Journal of Academic Social Science, vol.-, no.85, pp.539-555, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Glass lathe is a lathe designed to shape the borosilicate glass tube from the metal lathe. It is a handcrafted method that is completely different from the traditional shaping concept and is used by hand and hand tools. Glass lathe method has been used for the first time in our country by Technical Glass which was established in 1975 within the scope of Şişe Cam A.Ş. This method seems to be undiscovered by on ceramic and glass artist for the work done in Turkey. Glass lathe has been used to produce functional products for industrial use to date, but with this article, the history of the lathe means that the method can be used for artistic purposes while highlighting what and how the method is applied. It is hoped that glass lathe in the area of Contemporary Glass Art will open new expansions to researchers. Keywords: Glass, Lathe, Glass Lathe, Borosilicate, Glass Art, glass blowing, kiln

Cam torna, metal tornasından yola çıkılarak cam boru şekillendirmek için tasarlanmış bir tornadır. Geleneksel torna şekillendirme anlayışından farklı olmayan, insan gücüne ve emeğine dayalı, el aletlerinin kullanıldığı, pürmüz yardımı ile tornada kendi ekseni etrafında dönen, cam boru üzerinde ısıtılan bölgenin insan nefesi ile şişirildiği ve genellikle bir grafit kılavuzun şekline bağlı kalarak şekillendirmenin yapıldığı, bilgi ve ustalık gerektiren bir el sanatı yöntemidir. Cam torna yöntemi, ülkemizde ilk kez Şişe Cam A.Ş bünyesinde 1975 yılında kurulan Teknik Cam tarafından laboratuvar cam malzeme ve araç gereç ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştır. Bu yöntem üzerine Türkiye’de pek çalışma yapılmadığı için seramik ve cam sanatçıları tarafından keşfedilmemiş görünmektedir. Cam torna, bugüne kadar endüstriyel alan için kullanılabilecek fonksiyonel ürünler üretmek amacıyla kullanılmıştır, ancak bu makale ile ‘torna’nın tarihi, yöntemin ne ve nasıl uygulandığı vurgulanırken, sanatsal amaçlar için de kullanılabileceğini ifade etmek amaçlanmıştır. Çağdaş Cam Sanatı alanında cam tornanın araştırmacılara yeni açılımlar kazandırması umulmaktadır. Anahtar kelimeler: Cam, Torna, Cam torna, Borosilikat, Cam Sanatı, Cam üfleme