16. Asır Osmanlı Toplumuna Açılan Bir Pencere Fakîrî’nin Risâle-i Ta’rifât’ı


GÖK T.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.315-380, 2019 (Peer-Reviewed Journal)