Gökçeada Beachrock Formations and Their Geological Implications


Creative Commons License

AVCIOĞLU M., YİĞİTBAŞ E., Erginal A. E.

5. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.340-341

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.340-341
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Beachrock formations crop out in 5 locations (L1, L2, L3, L4 ve L5) between İnceburun and Sivriburun in the southern-southwestern coast of Gökçeada. L1 and L2 are located at western block of an active fault system whereas L3, L4 and L5 are placed at the eastern block of same fault system.

L-1 location is in the southwestern tip of Gökçeada, near İnceburun. Beachrocks in L-1 location are in approximately length of 40 m and in 7°dip angle to SW. The thickness is measured as 50 cm from their underwater part. Its age is determined as 4780-4480; 4300-4010 years old before present (BP) based on radiocarbon (14C) dating analysis. From beachrock in this location, the results of stable isotopes are obtained as -3.34; -3.78 for δ18O  and -1.29; -4.00 for δ13C. The ratio of CaCO3 cement is between %31.44 and %32.04.

L-2 location, 30 m long and 7.5 m wide is in the southeastern coast of Uğurlu village, in the southwest of the island.  The bedding of the beachrock dips at an angle 13° to SW. Their thickness varies from 15 to 45 cm. The age is determined as 5830-5580; 4500-4240 years old BP based on 14C dating analysis. From this beachrock, the results of stable isotopes are obtained -5.16; -5.17 for δ18O  and -7.30; -8.08 for δ13C. The ratio of CaCO3 cement in the beachrock varies from %41.46 to %60.64.

L-3 and L4 are located in the southern coast of Yuvalı. The beachrock in L3 is 300 m in length and 50 cm thick. Layers are dipping at an angle 5° to S-SE.  In this location, δ18O values are determined as 1.3; 0.57; 0.25 whereas δ13C values are specified as 2.48; 1.61; 2.00. The cement of the beachrock has CaCO3 in a ratio between %27.74 and %37.31.

The Beachrock in L4 is 400 m long and it dips 6°-13°at angle to SE. The age is designated to 760-620; 1680-1410; 2390-2160 years old BP based on 14C dating analysis on 3 three samples. δ18O values are 0.71; 1.5; 0.32 and δ13C values are 2.15; 3.04; 2.00, respectively. The cement of these beachrock has CaCO3 in a ratio of %29.19 to %35.89.

L5 location is in the east of Kapıkaya hill. It is 250 m in length and 65 cm in thickness. Layers dip at an angle 6°-13° to S-SW. Its age is calculated as 1800-1540; 1390-1240; 910-690 years old BP based on the 14C dating analysis. δ18O values are evaluated as 0.83; 0.39; 0.24 and  δ13C values are specified as 2.33; 2.15; 2.44. CaCO3 ratio in the cement is determined between %30.75 and 33.94.

The formations in L1 and L2 were formed in the years between 5830 and 4010 BP, whereas the L4 and L5 formed between 2390-620 BP. The two groups of beachrock which were formed in two different periods and two different environmental conditions which were cometogether at the same level by a fault system passes from NE to SW between Uğurlu-Ortacamahallesi.

Keywords: Beachrock, radiocarbon (14C) dating, tectonics, Gökçeada, Northern Aegean.

This research is a part of PhD thesis of Mustafa Avcıoğlu and partially supported by a ÇOMÜ-BAP project with the number of 2012/008.

 

 

[1] Research Assist., Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Engineering, ÇANAKKALE-TÜRKİYE

2 Prof. Dr., Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Engineering,  ÇANAKKALE-TÜRKİYE

3 Assoc. Prof. Dr., Ardahan University, Faculty of Social Sciences and Humanities, ARDAHAN-TÜRKİYE

Gökçeada’nın güney–güneybatı kıyılarında, İnce Burun ile Sivri Burun mevkileri arasındaki 5 lokasyonda (L1, L2, L3, L4 ve L5) yalıtaşları bulunmaktadır. Bunlardan L1 ile L2 bir aktif fayın batı bloğu üzerinde L3, L4 ve L5 ise bu fayın doğu bloğu üzerinde bulunmaktadır.

L-1 lokasyonu, Gökçeada’nın güneybatı ucunda, İnce Burun yakınlarındadır. Yaklaşık 40 metre uzunluğunda ve 7°GB'ya eğimlidir. Yalıtaşı katmanın su altındaki kesiminden 50 cm kalınlık ölçülmüştür. Radyokarbon (14C) tarihlendirme analizlerine göre günümüz öncesi (G.Ö.) 4780-4480; 4300-4010 yıl yaşındadır. Bu katmandan δ18O için -3,34; -3,78 ve δ13C için -1,29; -4,00 duraylı izotop sonuçları elde edilmiştir. CaCO3 çimento oranı%31,44 ile%32,04 arasındadır.

L-2 lokasyonu, adanın güneybatısındaki Uğurlu köyünün güneydoğu kıyılarında yaklaşık 30 m uzunluğunda ve 7,5 m genişliğindedir. 12°GB'ya eğimlidir. Kalınlığı 15 ila 45 cm arasında değişmektedir. 14C tarihlendirme analizine göre G.Ö. 5830-5580; 4500-4240 yıl yaşındadır. Bu yalıtaşı oluşuklarından δ18O için -5,16; -5,17 duraylı oksijen izotop değerleri ve δ13C için -7,30; -8,08 sonuçları elde edilmiştir.Yalıtaşı çimentosunun %41,46 - %60,64 oranlarında CaCO3 olduğu belirlenmiştir.

L-3 ve L4 lokasyonları Yuvalı mevkiinin güney kıyılarında yer almaktadır. L3 yalıtaşı yaklaşık 300 m uzunluğa sahiptir. 50cm tabaka kalınlığı sunmaktadır. Katmanlar 5°G-GD'ya eğimlidir. Bu lokasyonda δ18O değerleri 1,3; 0,57; 0,25 arasında değişirken δ13C değerleri de 2,48; 1,61; 2,00 arasındadır. Çimentonun; %27,74 - %37,31 oranlarında CaCO3 olduğu belirlenmiştir.

L4 lokasyonunda yalıtaşı oluşukları 400 m uzunluğa sahiptir. Katmanları 6°-13° arasında GD’ya eğimlidir. Buradan yapılan 14C çimentolanma yaşları alınan üç örnekte G.Ö. 760-620; 1680-1410; 2390-2160 yıldır. δ18O değerleri 0,71; 1,5; 0,32 ve δ13C değerleri ise 2,15; 3,04; 2,00'dır. Bu yalıtaşını oluşturan çimento %29,19 - %35,89 arasında değişen oranlarda CaCO3 dan oluşmaktadır.

L5 lokasyonu Kapıkaya Tepe'nin doğu kıyılarında bulunmaktadır. Yaklaşık 250 m uzunluğa sahiptir. Kalınlığı 65 cm dolayındadır. Katmanlar genel olarak 6°-13° G-GB'ya eğimlidir. Bu yalıtaşı biriminden 14C yaşları G.Ö. 1800-1540; 1390-1240; 910-690 yıl yaşlar elde edilmiştir. δ18O değerleri 0,83; 0,39; 0,24 arasında değişirken δ13C değerleri ise 2,33; 2,15; 2,44 arasındadır. Çimentodaki toplam CaCO3 oranı ise %30,75 - 33,94 arasındadır.

Elde edilen bu sonuçlar Gökçeada yalıtaşlarının iki farklı dönemde ve iki farklı ortam koşullarında oluştuklarını göstermektedir. L1 ve L2 oluşumları G.Ö. 5830 - 4010 yıl aralığında, L4 ve L5 oluşumları ise G.Ö. 2390 - 620 yıl aralığında oluşmuştur. Bu iki grup yalıtaşı oluşuğu Uğurlu–Ortacamahallesi arasında KD-GB istikametinde uzanan aktif bir fayın etkisi ile bugün yaklaşık aynı seviyeye getirilmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Yalıtaşı, radyokarbon (14C) tarihlendirmesi, tektonik, Gökçeada, Kuzey Ege.

Bu çalışma Mustafa Avcıoğlu’nun doktora çalışmasının bir bölümünü kapsamakta olup kısmen ÇOMÜ-BAP 2012/008 Nolu proje ile desteklenmiştir.

[1] Araş.Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ÇANAKKALE-TÜRKİYE

2 Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ÇANAKKALE-TÜRKİYE

3 Doç. Dr., Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, ARDAHAN-TÜRKİYE