Kadınların ve Eşlerinin Doğumda Eş Desteğine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma


DEMİR R.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.425-436, 2023 (Peer-Reviewed Journal)