Biyografi Metin Türünün Yazarların Üslupları Açısından Değerlendirilmesi: Tek Adam ve Bozkurt Örneği


GÜNAY G., GEÇGEL H.

Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, pp.113-122, 2023 (Peer-Reviewed Journal)