Türkiye’de Uygulanan Türk Edebiyatı Programı’ndaki Ölçme ve Değerlendirme Boyutu Uygulamasının Değerlendirilmesi: Bir Durum ÇalıGması


Kurudayıoğlu M., Şahin Ç., ÇELİK G.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.9, no.2, pp.91-101, 2008 (Peer-Reviewed Journal)