Japonya Eğitim Sistemi İçerisinde Girişimcilik Becerisinin Yeri ve Önemi: Öğretim İçerikleri ve Örnek Uygulamalar


Creative Commons License

Tarhan M., Gülmez A.

Tarih Okulu Dergisi (TOD), no.57, pp.1283-1314, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29228/joh.49466
  • Journal Name: Tarih Okulu Dergisi (TOD)
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1283-1314
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Ülkeler girişimcilik eğitimini ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmekte ve eğitim sistemi içerisine dâhil etmektedirler. Sosyokültürel, ekonomik, demografik nedenlerden kaynaklanan sorunlara çözüm yolu bulmak için politika yapıcılar tarafından girişimcilik eğitimi bir araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle bu problemlerin inovatif bir şekilde eğitim odaklı çıktıları insanların gelecek yaşantısı için önem arz etmektedir. PISA ve TIMSS gibi uluslararası araştırmalarda ilk sıralarda yer alan Japonya araştırmaya konu edilmiştir. Bu bağlamda Japon toplumu, sosyokültürel yaşantısı, ekonomisi, teknolojik yapılanması ile dünyada dikkat çekici bir yapıya sahiptir. Ülkede karşılaşılan problemlerin çözümüne ilişkin önemli bir araç olarak görülen girişimcilik eğitimi adeta ülkenin genel kültürüne dönüşmüştür. Bu nedenle kültüre ait özelliklerin eğitim öğretim ortamına yansıması ve eğitimde girişimcilik uygulamalarının neler olduğu araştırmacılarda merak uyandırmıştır. Araştırmada Japonya’daki eğitim-öğretim faaliyetleri girişimcilik eğitimi bağlamında ele alınmış “Japonya’da girişimcilik eğitiminin yeri ve neden önemli olduğu? Girişimcilik eğitiminin nasıl gerçekleştirildiği? Girişimcilik becerisinin kazandırılmasında hangi yöntemlerin uygulandığı?” gibi sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. Araştırma süresince nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan döküman incelem yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde döküman incelem formu kullanılmıştır. Araştırmanın analiz süreci betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak tamamlanmıştır.