Kadınların İşgücüne Katılım Oranı, Ekonomik Büyüme, İşsizlik Oranı ve Kentleşme Oranı Arasındaki Saklı Koentegrasyon İlişkisinin Araştırılması


ZEREN F., KILINÇ SAVRUL B.

Çanakkale On sekiz mart Üniversitesi Yönetim bilimleri dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)