Uzamış Total Paranteral Nütrisyon Sonrası Gelişen İyatrojenik Wernicke Ensefalopatisi Olgusu


ÇETİNER M., OCAK Ö.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, pp.47-52, 2018 (Peer-Reviewed Journal)