ASCARİS LUMBRİCOİDES’ E BAĞLI GELİŞEN GASTROİNTESTİNAL KOMPLİKASYONLAR: 2 OLGU SUNUMU


ŞEKER A., TAŞ Ş. , TEKE Z., DEMİRBAĞ A., CELEP B.

17. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 26 Nisan - 29 Mayıs 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye