Amaçlara Göre Yönetim Sistemi ve Temel Öğeleri


GÜMÜŞTEKİN G.

Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yıllığı, pp.73-86, 1990 (Non Peer-Reviewed Journal)