Amaçlara Göre Yönetim Sistemi ve Temel Öğeleri


Creative Commons License

Gümüştekin G.

Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yıllığı, vol.1, no.1, pp.73-86, 1990 (Non Peer-Reviewed Journal)