Kentsel Alanlarda Biyoçeşitliliği Koruma Yaklaşımı Olarak Sürdürülebilir Peyzaj Sertifikaları (Sustaınable Landscape Certıfıcates As A Biodiversity Conservation Apporach in Urban Areas)


Cengiz Taşlı T., Şahinoğlu B., Eren B.

International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences Open Access (JOSHAS), vol.5, no.18, pp.677-687, 2019 (Peer-Reviewed Journal)