“Askerî Tarih Yazımında Çanakkale Muharebeleri (1916-1938)


Creative Commons License

Borlat B.

Balkan 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.95-137

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.95-137
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Çanakkale Muharebeleri 19 Şubat 1915 tarihinde başlamış ve 9 Ocak 1916 tarihinde sona ermiştir. Muharebelerin etkileri ise günümüze kadar sürmüştür. Bu önemli tarihsel sürecin yazımına ise muharebeler devam ederken başlanmıştır. Askerî tarih yazımının da başlangıcını oluşturacak bu sürecin en temel kaynağını ise harp cerideleri ve harp raporları teşkil etmiştir. Ancak dönemin sistematik bir yazım süreci Enver Paşa’nın 11 Nisan 1916 tarihli emri ile kurulmasına başlayan Harp Tarihi Komisyonunun çalışmaları ile olmuştur. Komisyon, kuruluş gerekçesini de teşkil eden Çanakkale Muharebeleri yazımı ile çalışmalarına başlamıştır. Bu durum aynı zamanda ilk Türk resmi askerî tarih yazımının da başlangıcını oluşturmuştur. Komisyon çalışmalarından bağımsız ama bir yanı ile de bu çalışmaları desteklemek amacıyla Yusuf İzzet Met, bir girişim başlatmış ve Çanakkale Muharebelerine katılmış ve o anda (1917) hayatta olan subaylara muharebelere dair çeşitli sorular göndermiştir. Gelen cevaplarını ise Harp Tarihi şubesine göndermiştir. Bir yandan da Mustafa Kemal Atatürk gibi subaylar tuttukları notları Harp Tarihi komisyonuna göndermeye başlamıştır. Böylece gelişen süreç kaynakların toplanmasına önemli oranda imkân vermiştir. Bu haliyle şekillenmeye başlayan askerî tarih yazımının bir konusu olarak Çanakkale Muharebeleri, günümüze değin sürecek çalışmaları da ortaya çıkarmıştır.

Bu çalışmada 1916-1938 yılları arasında merkezinde Harp Tarihi komisyonu ve askerî tarih yazımı yaklaşımı olmak üzere Çanakkale Muharebelerine dair tarih yazımının gelişimine yer verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Çanakkale Muharebeleri, Askerî Tarih, Harp Tarihi Komisyonu, Tarih Yazımı, Birinci Dünya Savaşı.