Osmanlı Safevi Rekabetinin Osmanlı Resmi İdeolojisine Etkisi


ÇETİN F.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.12-28, 2011 (Peer-Reviewed Journal)