Ermeni Diasporası ve Lobi Faaliyetlerinin Etkinliğine Yeni Bir Bakış


LAÇİNER S., TURGUT A.

Yeni Türkiye, vol.64, pp.3494-3521, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 64
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Yeni Türkiye
  • Page Numbers: pp.3494-3521
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

One of the most debated and controversial issues and cause célèbre of the last century in the international area has been, without a doubt, the Armenian deportation of 1915 and genocide allegations. The Armenian diaspora seems reluctant to support any objective investigation into the basis for these genocide claims and finds it more pragmatic to believe the traumatic stories that have been told over the past century. The myth of the Armenian genocide provides the diaspora with a strong sense of belonging and solidarity arisen from their common agonies. Interestingly, the most important issue in which the Armenian diaspora finds a common ground in its artificial relationship with the contemporary Armenia is this genocide issue. When it comes to genocide, Armenians have carried out propaganda activities shoulder to shoulder and become the most vigorous advocates of this cause, leaving behind their long-standing disagreements within their own community. Lobby groups emanating from the Armenian diaspora continue to put the pressure on Turkey and other states in order to have the genocide recognized in the international arena. There is a strong and well-organized Armenian lobby that draws its strength from historical enmities and grief as opposed to the Turkish side which is more disposed to forget the sufferings of the past and to start off with a clean slate. The Turkish state and lobby have generally remained in the defensive position against Armenian groups that began convincing people to recognize the genocide a very long time ago. Although it is especially active in the U.S. and France, the Armenian lobby has spread all over the world today. But why is the Armenian lobby’s capacity for influence so much higher and more widespread in the U.S. and France compared to its lobby groups in other countries? What is the impact of the methods and strategies followed by the Armenian lobby in these states on the outcomes obtained? The aim of this study is to provide insight into the activities of the Armenian diaspora and lobbies that have successfully spread their influence over continents and centuries despite their very small population in the world, and to illuminate the paths of other lobbies, notably of the Turkish lobby, in carrying out their activities against Armenian groups.

Keywords: diaspora, Armenian lobby, Armenia, genocide, Turkey

Geçtiğimiz yüzyılın uluslararası alanda büyük yankı uyandıran en tartışmalı ve çelişkili konularından biri hiç şüphesiz 1915 Ermeni tehciri ve soykırımı iddialarıdır. Ermeni diasporası, soykırım iddialarının temellerinin objektif bir göz ile araştırılmasına yanaşmamakta, yüzyıldır anlatılagelen travmatik hikâyelere inanmayı daha pragmatik bulmaktadır. Ermeni soykırımı miti, diasporaya ortak acılardan doğan güçlü bir aidiyet ve dayanışma duygusu sunmaktadır. Ermeni diasporasının günümüzdeki Ermeni devleti ile arasındaki yapay ilişkide de üzerinde uzlaştığı en önemli konu soykırım meselesidir. Ermeniler, soykırım söz konusu olduğunda aralarındaki anlaşmazlıklara aldırış etmeden omuz omuza propaganda faaliyeti yürütebilmekte, bu davanın en ateşli savunucuları halini alabilmektedir. Ermeni diasporasının içinden doğan lobi grupları, soykırımın uluslararası alanda kabulünü sağlamak için hem Türkiye hem de diğer devletler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Geçmişin acılarını unutmaya ve yeni bir sayfa açmaya kodlanmış Türk tarafı karşısında tarihsel düşmanlıklardan ve acılardan beslenen güçlü ve örgütlü bir Ermeni lobisi bulunmaktadır. Soykırımın kabulü konusunda ikna çalışmalarına çok önceden başlamış olan Ermeni grupları karşısında Türk devleti ve Türk lobisi sürekli savunma pozisyonunda kalmıştır. Ermeni lobisi, ABD ve Fransa’da etkin olmakla beraber, bugün dünyanın dört bir yanına yayılmış durumdadır. Ancak özellikle bu ülkelerde Ermeni lobisinin diğer lobi gruplarına nazaran etkileme kapasitesinin daha yüksek ve yaygın olmasının nedenleri nelerdir? Ermeni lobisinin izlediği yöntem ve stratejilerin elde edilen sonuçlar üzerindeki etkisi nedir? Bu çalışmanın amacı, dünya üzerinde oldukça az bir nüfusa sahip olmakla beraber etkilerini kıtalar ve yüzyıllar ötesi mesafeye ulaştırmayı başaran Ermeni diasporası ve lobilerinin çalışmalarına büyüteç tutmak ve Türk lobisi başta olmak üzere Ermeni gruplarına karşı faaliyet gösteren diğer lobilerin yolunu aydınlatmaktır.

Anahtar Kelimeler: diaspora, Ermeni Lobisi, Ermenistan, soykırım, Türkiye.