Comparison of Isokinetic Powers (Flexion and Knee Extension) of Basketball and Football Players (Age 17 – 20)


Creative Commons License

ŞENTÜRK U., ERDEMİR İ., GÜVEN F., ECE C.

International Science Index, Penang, Malaysia, 4 - 05 December 2014, vol.Vol: 08, pp.140-141

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: Vol: 08
  • City: Penang
  • Country: Malaysia
  • Page Numbers: pp.140-141
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract—The objective of this study is to compare flexion and extension movements in knee-joint group by measuring isokinetic knee power of amateur basketball and football players. For this purpose, total 21 players were included, which consist of football players (n=12) and basketball players (n=9), within the age range of 17 – 20. After receiving the age, length, body weight, vertical jump and BMI measurements of all subjects, the measurement of lower extremity knee-joint movement (Flexion-Extension) was made with Isokinetic dynamometer (isomed 2000) at 60o/sec. and 240o/sec. angular velocity. After arrangement and grouping of collected information forms and knee flexion and extension parameters, all data were analyzed with SPSS for Windows. Descriptive analyses of the parameters were made. Non-parametric t test and Mann-Whitney U test were used to compare the parameters of football players and basketball players and to find the inter-group differences. The comparisons and relations in the range p<0.05 and p<0.01 between the groups were surveyed. As a conclusion, no statistical differences were found between isokinetic knee flexion and extension parameters of football and basketball players. However, it was found that the football players were older than the basketball players. In addition to this, the average values of the basketball players in the highest torque and the highest torque average curve were found higher than football players in comparisons of left knee extension.  However, it was found that fat levels of the basketball players were found to be higher than the football players. 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı basketbol ve futbol branşı ile amatör olarak uğraşan sporcuların izokinetik diz kuvvetinin ölçülerek diz eklem grubundaki fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinin karşılaştırmaktır.

YÖNTEM: Bu amaçla çalışmamıza 17 - 20 yaş aralığında, olan futbolcu (n=12) ile basketbolcu (n=9) toplam 21 sporcu katılmıştır. Tüm deneklerin yaş, boy, vücut ağırlığı, dikey sıçrama, BMI ölçümleri alınarak alt ekstremite diz eklem hareketi (Fleksiyon-Ekstansiyon) ölçümü İzokinetik dinanometre (isomed 2000) ile (sağ ve sol bacak) alt ekstremite diz eklem hareketi ölçümü 60o/sn ve 240o/sn açısal hızlarda 30 sn. dinlenme aralığında 10 tekrar yapılmıştır.

BULGULAR: Toplanan bilgi formları ve ızokinetik diz fleksiyon ve ekstansiyon parametrelerinin düzenlemesi ve gruplandırılmasından sonra tüm veriler SPSS for Windows (Ver. 19.) da analiz edildi. Parametrelerin descriptive (betimsel) analizleri yapıldı. Futbolcu ve basketbolcuların parametrelerinin karşılaştırılması ve gruplar arası farklılıkların bulunması için non-parametrik t testi Mann-Whitney U testi uygulanmış gruplar arasında p<0,05 ve p<0,01 düzeyinde karşılaştırmalar ve ilişkilere bakılmıştır

SONUÇ: Futbolcuların ve basketbolcuların izokinetik kuvvet diz fleksiyon ve ekstansiyon parametreleri arasında istatistiksel olarak farklılıklar bulunmamıştır. Fakat futbolcuların yaşça basketbolculardan daha büyük oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında sol diz ekstansiyon karşılaştırmalarında en yüksek tork ve en yüksek tork ortalama eğrisinde basketbolcuların ortalama değerleri futbolculardan daha yüksek bulunmuştur. Fakat basketbolcuların yağ oranları ortalamaları futbolculardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir.