Kemik Defektlerinin İyileşmesinde Non-Rezorbe Biyomateryaller ileTrombositten Zengin Plazma(PRP) ve Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu (YDR)’xxnun Etkilerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması


ÇETİN GENÇ Ç., GÜLSÜN B., KILINÇ N.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 29 - 02 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes