Çanakkale İlinin Ekoturizm Potansiyelinin SWOT Analizi Aracılığıyla Değerlendirilmesi


BULUK B., EŞİTTİ B. , ERDEM S. H.

XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.516

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Edirne
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.516

Özet


Doğal ve kültürel ortamlara yönelik bir aktivite olan ekoturizm, doğal ve kültürel çevre üzerinde mümkün olduğunca az olumsuz etki bırakacak şekilde peyzajı, yaban hayatını, kırsal çevre ve kültürü gözleme, inceleme ve yaşama vb. amaçları olan, bozulmamış, doğal ortamlarda yapılan turizm faaliyetidir. Bu çalışmanın amacı, ekoturizmin Çanakkale
ilinde yapılabilirlik potansiyelini incelemektir. Öncelikle çalışmada, Çanakkale ilinin ekoturizm potansiyeli, kültürel ve doğal kaynakları turistik arz bakış açısıyla alanyazından aktarılmıştır. Bu çalışmada üniversite ve sivil toplum örgütlerinin katkısı ile yörede ekoturizm bilincinin aşılanması ve yöre halkının ekoturizm amaçlı bilinçlenmesi, eğitim eksikliğinin giderilmesi, yörenin ekoturizm yönlü pazarlaması için tanıtım politikalarına daha fazla yer verilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.