Aerobik Antrenman Programının Erkek Hentbolcularda Bazı Dolaşım ve Solunum Parametrelerine Etkisi


KOÇ H.

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.185-189, 2010 (Peer-Reviewed Journal)