BAKTERİYEL KONSORSİYUM, İNORGANİK VE MİKROBİYAL GÜBRE UYGULAMALARININ ÜÇ TATLI FESLEĞEN POPÜLASYONUNUN BÜYÜME, VERİM VE YAĞ İÇERİĞİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Çakmakçı R., Noory A., Milton A. H., Şahin T.

ISTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS –II, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, vol.1, no.1, pp.274-286

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.274-286
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Sweet basil (Ocimum basilicum L.) is one of the most popular aromatic herbs, used fresh or dried as a flavoring for foods, confectionery, and beverages, as well as widely used in important economic fields such as the perfumery, pharmaceutical, and medical industries. The objective of this study was to evaluate possible effects of  NP (90 kg ha-1 N and 90 kg ha-1 P) and P (90 kg ha-1) mineral fertilizers, two commercial liquid bio-fertilizers, and three multi-traits microorganism based bio-fertilizers developed in liquid carriers based consortium (BF1: Pseudomonas fluorescens RC512+ Bacillus licheniformis RC601+ B. subtilis RC210; BF2: B. megaterium RC16 + RC512 + RC601; BF3: RC512 + RC210 + RC16) were evaluated for their growth, yield, and oil content of native and two foreign basil populations in Çanakkale field conditions. On an average of three populations, inoculations of basil with BF1,BF2, BF3, BMusaGreen, and BMusaVita increased plant height by 17.1, 17.9, 23.9, 19.3, and 20.0 % as compared to the control; branch number per plant by 15.0, 17.9, 19.0, 22..0 and 19.7 %; length of the leaf by 6.7, 11.6, 13.4, 15.3, and 11.4; width of the leaf by 10.5, 17.3, 19.3, 18.3, and 18.6%; diameter of the plant by 12.3, 16.3, 19.3, 16.9 and 16.9%; fresh herb yield per plants by 13.4, 18.8, 23.0, 21.2, and 19.7%; dry herb yield per plants by 13.7, 17.2, 21.1, 20.4, and 20.3 %; dried leave yield per plants by 14.1, 19.2, 20.5, 20.4 and 21.4 %, and essential oil ratio by 14.1, 16.0, 19.6, 20.6, and 21.2 %, respectively. NP and P applications, however, increased height of plant up to 21.9 and 15.6%, branch number per plant by 25.4 and 11.9 %, length of the leaf by 19.0 and 4.8 %, the width of the leaf by 20.6 and 10.2%, diameter of the plant by 22.8 and 9.9%, fresh herb yield of plants by 26.1 and 8.0 %, dry herb yield of plants by 22.8 and 11.3 %, dried leaves yield of plants by 22.2 and 10.9 % and essential oil ratio by 19.3 and 9.7%, respectively. The experiment revealed that the bacterial consortia and commercial liquid bio-fertilizer inoculation, and NP supply were effective treatments to improve the parameters measured of sweet basil.

Tatlı fesleğen (Ocimum basilicum L.) taze veya kurutulmuş olarak gıdalar, şekerleme ürünleri ve içecekler için tatlandırıcı ve parfümeri, ilaç ve tıp endüstrisi gibi önemli ekonomik alanlarda yaygın olarak kullanılan en popüler aromatik bitkilerden biridir. Bu araştırma, NP (9 kg da-1 N ve 9 kg da-1 P) ve P (9 kg da-1) mineral gübre, iki ticari sıvı mikrobiyal gübre ve sıvı taşıyıcılarda geliştirilen çoklu özelliklere sahip bakteri esaslı üç farklı biyolojik gübre formülasyonunun (BF1: Pseudomonas fluorescens RC512+ Bacillus licheniformis RC601+ B. subtilis RC210; BF2: B. megaterium RC16 + RC512 + RC601; BF3: RC512 + RC210 + RC16), yerli ve yabancı fesleğen popülasyonları gelişme, verim ve yağ oranı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla Çanakkale’de tarla koşullarında yürütülmüştür. Her üç popülasyonun ortalamasına göre fesleğenin BF1, BF2, BF3, BMusaGreen ve BMusaVita aşılamaları ile sırası ile bitki yüksekliği %17,1, 17,9, 23,9, 19,3 ve 20,0; bitkide dal sayısı % 15,0, 17,9, 19,0, 22,0 ve 19,7; yaprak uzunluğu %6,7, 11,6, 13,4, 15,3 ve 11,4; yaprak eni %10,5, 17,3, 19,3, 18,3, ve 18,6; gövde çapı %12,3, 16,3, 19,3, 16,9 ve 16,9; bitki başına taze herba verimi %13,4, 18,8, 23,0, 21,2 ve 19,7; bitki başına kuru herba verimi 13,7, 17,2, 21,1, 20,4 ve 20,3; bitki başına kuru yaprak verimi %14,1, 19,2, 20,5, 20,4 ve 21,4 ve uçucu yağ oranı % 14,1, 16,0, 19,6, 20,6 ve 21,2 oranında artmıştır. Öte yandan NP ve P uygulamalarında ise sırası ile bitki yüksekliği 21,9 ve 15,6%, bitkide dal sayısı %25,4 ve 11,9, yaprak uzunluğu %19,0 ve 4,8, yaprak eni %20,6 ve 10,2, gövde çapı %25,4 ve 11,9, bitki başına taze herba verimi % 26,1 ve 8,0, bitki başına kuru herba verimi %22,8 ve 11,3, bitki başına kuru yaprak verimi %22,2 ve 10,9 ve uçucu yağ oranı ise % 19,3 ve 9,7 oranında artmıştır. Deneme bakteri konsorsiyumlarının, ticari sıvı mikrobiyal gübrelerin aşılamaları ve NP uygulamasının fesleğen bitkisinde ölçülen parametreleri teşvik bakımından etkili uygulamalar olduğunu ortaya koymuştur.