Egzersiz Kapasitesi ve Performans Açısından Beta Alanin Suplemanına Bakış:Meta Analiz Sonuçlarına Dayalı


ESKİCİ G.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-6, 2019 (Peer-Reviewed Journal)